Ferraty Spodnji Plot

1. Zajištěné horolezecké stezky – ferraty

Zajištěné horolezecké stezky (Ferraty) jsou velmi náročné stezky, které jsou po většinu své délky vybaveny fixními lany, železnými stupačkami a případně dalšími umělými pomůckami. Na těchto zajištěných cestách je nutné používat své ruce a nohy, tak i technické prostředky (lana, karabiny atd.). Povinné je používání osobních ochranných pomůcek (přilba, sedák atd.) Cílem takto upravených cest je zvýšení bezpečnosti procházejících osob a zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s náročnými horolezeckými výstupy.

V současné době se feraty vyvinuly do nezávislé větve horolezectví a zabývá se jejich lezením spoustu lidí doma i v zahraničí. „Via Ferrata“ se většinou nachází na skále a je zajištěna průběžným jistícím lanem pevně ukotveným ke skále. To slouží k zavěšení karabiny ze soupravy pro samojištění. U nejnižších obtížností cest bývá lano používáno jako zabradlí – k přidržení rukou pro případ uklouznutí.

Německý termín používaný pro feraty „Klettersteig“ doslovně znamená horolezeckou cestu. Ve Slovinsku se nejčastěji používá výraz „via ferrata“, je široce uznávaný a má největší horolezeckou informaci. Obecnější forma pojmenování ve Slovinštině je „Velmi náročná zajištěná stezka – zelo zahtevna zavarovana pot“ nebo „zabezpečená horolezecká cesta – zavarovana plezalna pot“ – které jsou velmi náročné horské trasy vybavené moderními zabezpečovacími prostředky, obvykle probíhajícími na strmých skalních stěnách.

Známo je několik typů zajištěných lezeckých cest:

 • Klasické, které jsou nejvíce rozšířené v Itálii, Rakousku a některé z nich byly postaveny v posledních letech ve Slovinsku. Tyto trasy nás většinou vedou k vrcholu hory (stěny). Ve více případech bývají delší a mají méně, středně až náročný charakter.
 • Sportovní zajištěné horolezecké cesty jsou určeny pro sportovní a turistické účely. Jsou vybaveny většinou pouze ocelovým lanem, které je vedeno po hladké a často převislé části stěn. Stupy se po cestě nacházejí zřídka a je potřeba využít vlastní sílu a dovednost.
 • Extrémně sportovní feraty jsou podobné sportovním, avšak jsou vedené přes velmi náročné skalní stěny a často se na nich vyskytují drátěné mosty a další lezecká podpora. Složitost těchto cest je nejvyšší.

Stupně obtížnosti:

A: lehká; jednoduchá dobře zajištěná, nejméně strmá, možnost projití bez zabezpečovacích pomůcek
B: středně náročná; střídá lehké a těžší úseky, nutná větší obezřetnost než na stupni A
C: obtížná; obtížnější úseky, pro postup nutná síla a odvaha
D: těžká; těžší úseky, určená pro zkušené horolezce
E: extrémní, pouze pro velmi zkušené a proškolené horolezce, malá možnost předčasného odstoupení z feraty
F: Extrémně těžká, převislá

 


2. SPODNJI PLOT 1682 m

Spodnji plot je 1682 m vysoký vrchol, který se nachází v těsné blízkosti horské chaty na Zelenici. Z vrcholu je krásný výhled na severní stěny Begunjšcice, na západ směrem k Stolu a východ na Ljublej. Na severu je Spodnji plot lehce dostupný po ušlapané stezce a na jižní straně sestupuje stěna až do výšky 100m a je populární mezi horolezci. V horní části Spodnjega plotu nevede žádná pěší turistická označená trasa, ale na vrchol je možné se dostat vyšlapanou pěšinkou, kde se nachází vrcholový kříž a skříňka s vrcholovou knihou.

2.1 Historie lezectví na Spodnjem Plotu

První lezecká cesta byla slezena roku 1987, kterou jako první vylezli Tržišští záchranáři. Teprve před několika lety bylo vyšplháno více cest.

Více o >>lezecké historii<< Spodnjega plota v příspěvku na: http://www.gore-ljudje.net/novosti/39982/3. Zabezpečená lezecká cesta SPODNJI PLOT – ZELENICA

3.1 Účel feraty SPODNJI PLOT

 • Poskytovat horolezecké programy a výcvik v okolí GUC Zelenica
 • Výcvik horolezců, horských průvodců, alpinistů, horských záchranářů, horských vůdců
 • Vzdělávání v jednom polygonu – jedno místo vhodné pro všechny uživatele
 • Možnost organizovaného vodění skupin i jednotlivců
 • Nová turistická a rekreační atrakce, která bude přitahovat zahraniční a domácí hosty
 • Další atraktivní nabídka aktivity na Zelenici

3.2 Cíle projektu

 • Výstavba velmi náročné zajištěné lezecké cesty
 • Výstavba náročné varianty na velmi náročné variantě feraty(vyšší obtížnost)
 • Zřízení vhodného místa a pracoviště pro všechny typy vzdělávání v oblasti horské turistiky, horolezectví, horské záchranné služby
 • Zřízení místa pro doplňkové sportovní lezení

3.3 Uživatelé zajištěné horolezecké cesty a výukového polygonu – cílové skupiny

Ferata je určena jednotlivcům – turistům a horolezcům, kteří mají vhodné školení a vybavení a jsou schopni lézt náročné turistické trasy. Kromě jednotlivců, je ferata vhodná pro skupiny (horské a další organizace), které mohou vzhledem ke svému zaměření nabídnout svým účastníkům zajímavé, středně náročné, atraktivní lezecké túry, což může být součástí jejich samotného výcviku, nebo součástí širšího vzdělávacího programu.

Výuku na feratě budou zejména využívat:

 • GUC Zelenica
 • PZS – odbor vůdců – školení, kurzy
 • Horští záchranáři – jednotlivé svazy GRS
 • Horští vůdci a průvodci – vodění v horách
 • Domácí a zahraniční hosté – jednodenní/vícedenní návštěvníci, organizované skupiny, turistické kluby atd.

Těžší horní část – „športna zelo zahtevna ferata“ je určena pouze pro zkušené horolezce a osoby se zkušenostmi s lezením ferat. Ambicióznější jednotlivci, turisté a horolezci, kteří jsou fyzicky připraveni a mají již zkušenosti v těchto a podobných cestách mohou také využít tuto část feraty. Tato část se odhaduje na obtížnost E (tři dlouhé části) – v současnosti nejtěžší ferata ve Slovinsku. Zajištěná horolezecká trasa Spodnji plot není vhodná pro děti (výjimečně je možné použít spodní část, avšak v doprovodu náležitě vyškoleným průvodcem).

3.4 Nápad na zřízení feraty Spodnji Plot

Prvotní nápad o zřízení feraty na Spodnjem Plotu byl podán tržišskými horaly v roce 2007. Projekt zřízení feraty se pak začal uskutečňovat v roce 2013 materiálovou přípravou, představením pod vedením PD Tržič a příznivým stanoviskem obce Tržič. V posledních dvou letech příprav byly získány adekvátní povolení, finanční zdroje a materiál. Výstavba probíhala od června do srpna 2015 a byla plně vystavěna členy PD Tržič. Dohromady bylo odpracováno více než 350 dobrovolnických hodin (v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách). Ferata je vybavena ocelovým lanem po celé délce trasy. Ostatní pomůcky, potřebné k vystoupání na vrchol nejsou na stěně nainstalovány a horolezci mohou využívat přírodní stupy, skalní puklinky a členitost skály. Stavba lezeckých cest byla provedena v souladu s pokyny pro výstavbu, údržbu a obnovu chráněných lezeckých cest, které v roce 2015 vydala Planinska zveza Slovenije (PZS).

Ferata byla vystavěna v tzv. „Tyrolském stylu“. Na celé trase je vedeno jemné 16mm ocelové lano, které je upevněno na železech „sendvičovými“ kotevními úchyty a železy. Na jednotlivých železech jsou instalovány bezpečnostní kuželové gumy. Ty pracují na tlak karabiny tak, že tlumí nárazy, které uvolňuje možné zatížení při skluzu. To významně snižuje možnost poškození konektoru a současně významně zmírňuje sílu při skluzu.

3.5 Trasa – průběh trasy

Zabezpečená lezecká cesta vede přes jižní stěnu Spodnjega plota. V dolní polovině se dělí na dvě části, kdy pravá část je velmi těžká lezecká cesta a levá je lehčí, avšak také obtížná cesta. Obě cesty vedou k vrcholu a od vstupu do opuštění je celková výška 90m. Celková délka trati, zajištěné ocelovými lany (obě dvě varianty) je více než 180m.

Přístup: od chaty na Zelenici na sever 100m, ve směru vleku Triangel, po prvním výstupu odbočka do lesa na pravé straně (možič) a po uchozené trase k vstupu na feratu (15 minut) Sestup: obě části feraty jsou ukončeny u vrcholu Spodnji plot. Sestup probíhá po uchozené nenáročné trase na severozápadní straně s pokračováním přes pastviny ve směru do chaty na Zelenici (20minut).

POPIS FERATY A OBTÍŽNOST
Zabezpečená lezecká cesta je ve tvaru písmena Y:

 • spodní část: D (8m), ostatní části A/B
 • horní levá část: C, většina B a B/C
 • horní pravá část: E, s několika kratšími úseky (D,B/C)

Spodní část:

Začátek feraty je lehký s kratšími úseky obtížnosti A/B a B v délce 30 m. Tuto část je možné lézt i s mladšími návštěvníky, či méně zkušenými lezci. Vhodné pro vysvětlení úvodních instrukcí a podmínek pohybu na feratách. Na konci tohoto úseku je možnost sestupu z feraty – na pravé straně po uchozené pěšině zpět ke vstupu na feratu. Ve střední spodní části začíná 8 metrů vysoká část, která je oceněna obtížností D – na této části potřebuje lezec sílu v rukách a správné postavení nohou, protože to je jediný způsob jak úspěšně a bezpečně přelézt feratu. Nad touto částí se ferata rozdělí na dvě horní části:

Levá část:

Vzdělávací ferata je střední obtížnosti (stupeň B,B/C,C) a je navržena tak, aby byla vhodná pro vzdělávání a školení: ocelové lano prochází přírodními částmi ve stěně a lezec může pohodlně využívat přírodní stupy a chyty. V této části není nainstalováno další jiné podpůrné uchycení. Následuje část, kde se přelézá hladká plocha stěny doleva s následným vystoupáním na další část, kde se nachází menší stupy na nohy. Ferata pak stoupá kolmo vzhůru v střední obtížnosti, kolem stromů, trhlinou až k horní části. Pro část B/C využíváme přirozených stupů a chytů až na štěrkovou rampu nahoře. Tato část feraty končí 15 metrů západně

od vrcholu Spodnjega plota.

Pravá část:

Sportovní velmi náročná ferata je mnohem těžší, sportovní, vzdušná a panoramatická než vzdělávací ferata. Je určena pouze pro nejzkušenější, kvalifikované horolezce, kteří jsou připraveni na velikou obtížnost této feraty (méně kvalifikovaní lezci pouze v doprovodu vůdce).

Ferata vede od rozdělení ve spodní části stěny přes svislé, částečně převislé hladké desky(E), kde se musí vylézt až k mírně strmé stěně těsně pod šikmým úbočím. Od tohoto úbočí se postupuje do jemné pasáže s přírodními stupy (D), poté opět ve vertikální části (D/E) a přes převis (velmi náročné E) v horní části stěny. Zde se ferata otáčí směrem vpravo (východ), při přelézání části (B/C) je možný lehký odpočinek (pozor-smýká se!), zatímco dýcháme svěží vzduch a užíváme si nádherný výhled na jih a na východ – směrem k Ljubelju, Velikemu vrhu, Korošici, Babi… a směrem k horské chatě na Zelenici na západní straně. Přes římsu vstoupíme do pravé části na hřebeni (2 metry) a pokračujeme v traverzu nad 150m propastí až se dostaneme na předposlední část trasy zvané Věž (10m,B/C). V této části již lze pozorovat návštěvníky stojící v sedle východně od vrcholu Spodnjega plota (druhá část feraty). Konce feraty dosáhneme jen několik metrů východně od horní části Spodnjega plota.
Tato ferata je nejtěžší ve Slovinsku se svou délkou 75m a třemi úseky obtížnosti E.

3.6 Upravování a udržování feraty

Údržbu feraty provádí PD Tržič – GUC Zelenica. V případě jakýchkoliv poškození (trasy, zabezpečovacích pomůcek na trase) je poskytnuta rychlá náprava a informace. Přístupová a sestupová cesta je upravována s pravidly udržování turistických tras v horách. Na údržbě spolupracují členové PD Tržič. Na sestupové cestě jsou připraveny protierozní prvky na některých úsecích sestupové cesty.

3.7 Používání feraty, potřebné vybavení

Zajištěná ferata je určena zejména pro činnosti v rámci GUC Zelenica. Současně mají přístup i všichni ostatní návštěvníci a možnost volného využívání feraty.
Upozornění pro návštěvníky:

 • před výstupem zkontrolujte složitost lezeckých cest a reálně zhodnoťte vaše lezecké schopnosti a zkušenosti
 • pro výstup si připravte odpovídající povinné ochranné pomůcky, a naučte se je používat

Požadované vybavení: přilba, sedák a samozabezpečovací sada, vhodná turistická obuv.
Pro lezení pravé obtížnější feraty doporučujeme použití krátkého lana, lezečky a pokud je to nutné dodatečná ochranná lana.
GUC Zelenica nabízí zapůjčení horolezeckého vybavení (v chatě na Zelenici), informace a vůdcovské služby na feratě (www.zelenica.info)
Použití feraty je pouze na vlastní nebezpečí.

4. Ochrana okolí

Zásah do přírody byl proveden po dohodě s majiteli pozemků a získány byly i ostatní potřebná povolení. Stavba byla prováděna způsobem, který nebude mít negativní dopad na lesy, pastviny, stávající turistické stezky a celé širší okolí Zelenice. Na trase lezeckých cest jsou nainstalovány železné zabezpečovací prvky (lana, kotvy, hmoždinky). Veškeré vybavení pro vystavění feraty bylo transportováno pěšky z chaty na Zelenici. Přístupová a sestupová trasa vedou podél okraje pastvin a jako vstup na feratu je využit vstupní průchod mezi stromy a přes suťové pole pod stěnou. Návštěvníci jsou žádáni, aby používali výhradně vstupní a výstupní ušlapané cesty.

5. Závěr – usnesení

Lezecký polygon Spodnji Plot – Zelenica – vše na jednom místě
Na území Spodního plotu je možné využívat širokého okruhu horských, alpinistických, vysokohorských, lezeckých cvičení:

 • lezení po extrémně náročné zajištěné feratě
 • horolezecká škola (vázání, uzlování, slaňování…)
 • technika vodění: vázání uzlů, záchrana atd.
 • cvičení horské záchranné služby

V jižní stěně Spodnjega plota je ferata vhodná pro účely:

 • lezení ve vysokých horách
 • sportovní lezení
 • výuka lezení v náročné zajištěné horolezecké trase
 • lezení sportovní velmi náročné feraty
 • vybavení a ukotvení na feratách
 • na začátku dostatečný prostor pro snadný a bezpečný přístup – možnost provádět celou řadu školení/kurzů.

Blízkost k horské chatě na Zelenici – GUC Zelenica
Stěna Spodnjega plota je vzdálena od horské chaty pouhých 15 minut. Horská chata nabízí veškeré pohodlí (ubytování – 50 lůžek, stravování, učebnu, wi-fi Internet, zapůjčení horolezeckého vybavení, informace, pořádání školení, řízení,…)

Chata je v létě otevřena každý den, od podzimu do jara o víkendech, svátcích a prázdninách, pro skupiny dle dohody i v ostatních dnech.
Přístup k chatě: od Ljubelja po cestě, po nenáročné značené trase, vzdálenost 1 hodina. Je také možná organizovaná doprava k chatě – zejména zavazadel.

Vzdělávací zabezpečená lezecká trasa:
Podle nejnovějších standardů je trasa vybavena nejlepšími materiály. Výuková ferata má střední obtížnost, délka 113m, obtížnost D se pak nachází na 8 metrech, ostatní části obtížnost B/C. Chyty a stupy jsou poskytovány prostřednictvím svislých stěn, pomocí přírodních útvarů. Ferata je vhodná pro trénink.

Nejnáročnější ferata ve Slovinsku

Kromě výukové feraty v levé části je přes pravou horní část Spodnjega plota vedena nejnáročnější via ferata ve Slovinsku: sportovní velmi náročná ferata v délce 75m, která má tři delší části s obtížností E.

Informace

Planinski dom na Zelenici 1536m je od 1.6. do 30.9. otevřeny každý den. V období od 1.10. do 31.5. je otevírací doba omezena na víkendy, svátky a školní prázdniny (Slovinské).


Informace/Rezervace:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Planinski dom na Zelenici:
Telefon:+386 40 627 808


Vedoucí GUC a hospodář chaty:

Stanko Koblar
M: +386 40 627 808
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Správce:
Aljoša Selko

Sedačková lanovka Zelenica mimo provoz